بخش عمده‌ای از تجربیات اخیر من در حوزه مدیریت رویدادها و نمایشگاه‌های تجاری در خارج از ایران در کشورهای همچون آلمان،  روسیه، چین، ایتالیا، ویتنام، ترکیه و … گذشته است که برگزاری نمایشگاه را از نقطه صفر تا پایان راهبری کرده‌ام. نمایشگاه‌ها بویژه نمایشگاه های بین المللی به عنوان یکی از ابزراهای بازای مناسب ترین و بهترین محل برای به نمایش گذاردن آخرین محصولات، یافته های علمی، اندوخته های تجربی و توانمندی های سازمان به منظور آگاه ساختن متخصصان، فعالان، مشتریان و مخاطبان است. اما چگونگی و چرایی حضور در رویدادها بویژه نمایشگاه های تجاری را تخصصی به نام Event Managment  تعریف می‌کند.

چرا باید در یک نمایشگاه شرکت کرد؟ برنامه ریزی های بلند مدت حضور در نمایشگاه چگونه صورت می گیرد؟ زیرساخت های اساسی حضور در یک رویداد چیست؟ بودجه بندی حضور نمایشگاهی چگونه صورت می پذیرد؟ ارگانایزر رویدادهای نمایشگاهی چه نقشی ایفا می کنند؟ پیمانکاران ساخت غرفه چگونه انتخاب می شوند؟ فرآیند تدوین RFP برون سپاری پروژه های نمایشگاهی چگونه انجام می‌شود؟ گزارش نهایی سنجش اثربخشی حضور نمایشگاهی چگونه آماده می‌گردد؟

پاسخ به همه سوالات یاد شده ذیل «مدیریت رویدادها و نمایشگاه ها» جای می‌گیرد. تجربه نشان داده است سازمان هایی که به صورت کلان و بلند مدت به مدیریت رویدادهای خود می‌پردازند از توفیق بسیار بیشتری نسبت به رقبای خود بهره‌مند می‌شوند.