ذهن پر از داده و خالی از بینش…
حتما از هرم DIKW یا همان هرم دانش شنیده‌اید که یکی از الگوهای بسیار مشهور در زمینه مدیریت داده‌هاست و در آن داده‌ها به اطلاعات، دانش و در نهایت به خرد و بینش سازمانی منتهی شده و مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان سازمانی می‌گردد.
این الگو برای نخستین بار توسط راسل اکاف (2009-1919) ارایه شد. جالب آنکه او معتقد است به طور متوسط ​​حدود 40% ذهن انسان از داده، 30% اطلاعات، 20% دانش و خوشبیانه تنها از 10% خرد تشکیل شده است.
یک استنباط از این چارچوب آن است که در جهان هستی، داده‌ها بیشتر از اطلاعات، اطلاعات بیشتر از دانش و نهایتاً دانش بیشتری از خرد وجود دارد.

این نگاه را وامدار آقای دکتر هزاوه و سرکار خانم مهندس حصیری بوده که از ایشان بسیار آموختم….