مدیریت و توسعه رسانه‌ها در دوران کنونی بخش جدایی ناپذیر از هویت سازمان‌ها شده اند. ذینفعان در دنیای اطلاعاتی و ارتباطی امروز، بخش عظیمی از اطلاعات مورد نیاز خود را از رسانه‌های سازمانی دریافت می‌کنند. با وجود فرارسیدن عصر رسانه‌های مجازی و رشد انفجاری شبکه‌های اجتماعی، گرچه عرصه را بر رسانه‌های مکتوب تنگ کرده است؛ ولی باعث نابودی آن نشده و نخواهد شد.این پیش بینی به این دلیل است که پدید آمدن ابزارهای جدید رسانه ای گرچه توانسته انحصار و یکه تازی رسانه مکتوب را بشکند، ولی باعث از میان رفتن کارکردهای آن نشده است.
مدیریت رسانه‌های مکتوب یکی از مهمترین کارکردهای مدیریت روابط عمومی است. آنچه یک سازمان را در ایفای این کارکرد متمایز می‌گرداند تفکر یکپارچه و کلان نسبت به توسعه پرینت مدیاست. شاخص‌ترین پروژه‌هایی که من در این خصوص اجرا کرده‌‌ام مجموعه خانواده پرینت مدیای شرکت پتروشیمی جم و چند مجموعه دیگر با عناصری همچون:

  • کاتالوگ عمومی (General Catalogue)
  • کاتالوگ اطلاعات فنی (Technical Catalogue)
  • کاتالوگ کاربرد نهایی (Application Catalogue)
  • گزارش عملکرد (Annual Report)
  • نمونه محصول (Sample Catalogue)
    و …

بوده است.