استخراج گزارش‌های مدیریتی

سال‌هاست استخراج گزارش‌های مدیریتی بویژه گزارش عملکرد سالانه شغل اصلی ماست و در آن توفیق همکاری با سازمان‌های متعددی داشته‌ایم.

وظیفه اصلی تیم ما تحلیل، پیراستن اطلاعات و حذف انبوه اطلاعات زاید، دسته‌بندی و نهایتا استخراج جان‌مایه و عصاره سخن نهایی است. ما آموخته‌ایم خود را جای مخاطبان گذاشته و از زاویه نگاه آنها به مساله یا موضوع نگاه کنیم. به عبارت دیگر نشستن به جای مخاطب نهایی، اندیشیدن و نوشتن سخن به جای مدیران سازمان حرفه تیم متخصص ماست. اینجاست که مخاطب نهایی از دستاورد احساس رضایت خواهد کرد چراکه از منظر او به مساله نگاه شده و به زبان ایشان سخن گفته شده است.

از سوی دیگر هیچ گزارشی بدون روایت‌سازی و داشتن یک سناریو از اطلاعات به فرجام مطلوب نهایی نخواهد رسید. برای گزارش‌های شرکت‌ها و سازمان‌هایی که بیشتر مبتنی بر شاخص، توصیف کمی و نثر تحلیلی است، گرچه کاری دشوار است، اما در اثربخشی نهایی، نقش موثری دارد.

انواع گزارش‌ها و پرینت‌مدیای سازمانی

گزارش‌های مدیریتی طیف وسیعی را در بر می‌گیرد که مهمترین آنها عبارتند از:

 • گزارش عملکرد سالیانه (Annual Report)
 • گزارش مسوولیت های اجتماعی (CSR Report)
 • گزارش پایداری (Sustainability Report)
 • گزارش زیست محیطی (CSR report)
 • کاتالوگ عمومی سازمان (General Catalogue)
 • کاتالوگ تخصصی سازمان (Technical Catalogue)

 

“گزارش‌ عملکرد سالیانه”  شاخص‌ترین گزارش مدیریتی سازمان‌ها

شاخص‌ترین گزارش مدیریتی، گزارش عملکرد سالیانه است. مطابق آنچه ما دریافته‌ایم گاهی در ایران “گزارش‌ عملکرد” با نگاه (Annual Report) با گزارش هیات مدیره به مجامع برابر دانسته می‌شود. گزارش‌های مجمع، همواره به دلیل محدودیت‌های خاص سهامداران، سازمان بورس و … ، متفاوت در محتوا و فرم منتشر می‌شوند.

در حالی که در بیشتر شرکت‌های بین‌المللی، گزارش‌های عملکرد سالانه، از مهمترین اسناد منتشره سازمان تلقی شده و مورد توجه سهامداران، شرکای کلیدی، رسانه‌ها و افکار عمومی است و از این منظر به تدریج دامنه‌ای از گزارش‌ها شامل گزارش‌های مالی، مسوولیت‌های اجتماعی و … را شامل شده و بخشی از ادبیات استاندارد پاسخگویی و شفافیت در عملکرد تلقی می‌شوند.

مهمترین پروژه‌هایی که من در این خصوص اجرا کرده‌‌ایم عبارت است از:

 • مدیریت محتوا، طراحی و انتشار گزارش عملکرد سال 1398 شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی برای شستا.
 • مدیریت محتوا، مستندسازی گزارش سامانه‌های سازمانی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی برای شستا.
 • مدیریت محتوا، طراحی و انتشار گزارش عملکرد سال 1398 برای شرکت پتروشیمی جم.
 • مدیریت محتوا، طراحی و انتشار گزارش عملکرد سال 1399 برای شرکت پتروشیمی جم.

خدمات ما در دو بخش خدمات اصلی و جانبی ارایه می‌شود که تقسیم‌بندی آن به شرح ذیل است:

خدمات اصلی

 • نیاز سنجی، ایده پردازی و خلق مدل و چگونگی اجرا
 • طراحی سناریو،
 • استخراج و تولید محتوا،
 • طراحی و گرافیک

خدمات جانبی

 • عکاسی از فضای محیطی، تیم‌های تخصصی و …
 • اجرای زبان دوم همراه/ بدون تغییر گرافیکی
 • ترجمه اطلاعات
 • چاپ دیجیتال یا افست
 • نظارت بر چاپ