یکی از فعالیت‌های سال‌های اخیر من در حوزه استخراج گزارش‌های مدیریتی همچون کارنامه عملکرد سالانه شرکت‌ها و سازمان‌ها بوده است. مطابق آنچه من دریافته‌ام گاهی در ایران «گزارش‌ عملکرد» با نگاه (Annual Report) با گزارش هیات مدیره به مجامع برابر دانسته می‌شود. گزارش‌های مجمع، همواره به دلیل محدودیت‌های خاص سهامداران، سازمان بورس و … ، متفاوت در محتوا و فرم منتشر می‌شوند.

در حالی که در بیشتر شرکت‌های بین‌المللی، گزارش‌های عملکرد سالانه، از مهمترین اسناد منتشره سازمان تلقی شده و مورد توجه سهامداران، شرکای کلیدی، رسانه‌ها و افکار عمومی است و از این منظر به تدریج دامنه‌ای از گزارش‌ها شامل گزارش‌های مالی، مسوولیت‌های اجتماعی و … را شامل شده و بخشی از ادبیات استاندارد پاسخگویی و شفافیت در عملکرد تلقی می‌شود.

مهمترین پروژه‌هایی که من در این خصوص اجرا کرده‌‌ام عبارت است از:

  • مدیریت محتوا، طراحی و انتشار گزارش عملکرد سال 1398 شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی برای شستا.
  • مدیریت محتوا، مستندسازی گزارش سامانه‌های سازمانی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی برای شستا.
  • مدیریت محتوا، طراحی و انتشار گزارش عملکرد سال 1398 برای شرکت پتروشیمی جم.